Mignon (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 23.05.1992 do 24.11.1992 (13x)
Popis
Libreto dle románu Johanna Wolfganga Goetheho "Viléma Meistera léta učednická"

Nastudováno ve francouzském originále
Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Michel Carré, Jules Barbier
Inscenátoři
Choreografie : Otto Šanda
Kostýmy : Rainer Sinell
Režie : Helge Thoma
Sbormistr : Pavel Chaloupka
Scéna : Rainer Sinell
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Neuveden, Michel Philippe
Asistent režie : Ctibor Drmela
Asistent sbormistra : Jan Snítil
Hlavní inspicient : Olga Hlavsová
Jazykový poradce : Milena Šebestová
Pomocná režie : Martin Otava