Koncert Československého komorního orchestru (Koncert)
Tylovo divadlo, od 18.05.1977 do 18.05.1977 (1x)
Předloha
Sinfonia in B - Jiří Antonín Benda
Koncert pro klarinet a orchestr Es dur "Darmstadtský" - Karel Stamic
Fantasia para un gentilhombre pro kytaru a orchestr - Joaquín Rodrigo
Árie z opery Kníže Václav - Jan Dismas Zelenka
Árie z oratoria Stvoření - Franz Joseph Haydn
Sinfonia in C - Jan Křtitel Vaňhal
Pražské jaro 1977. Cyklus mladých. Pořádá Pragokoncert.
Role
Hra na klarinet : Felix Slováček
Hra na kytaru : Vladimír Mikulka