Fidelio (Opera)
Národní divadlo, od 14.01.1906 do 30.08.1910 (13x)
Po první proměně II.děj.: Beethoven, Ouvertura č.III C-dur k zpěvohře Leonora.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Don Fernando : František Šír
Florestan : Otakar Mařák
Rocco : Emil Pollert
Marcelina : Amalie Bobková
Jaquino : Mirko Štork
První vězeň : Hynek Švejda