Musica non grata – Haas–Hindemith... a přece znějí dál! (Koncert)
Národní divadlo, od 08.07.2021 do 08.07.2021 (1x)
Předloha
Studie per orchestra d'archi - Pavel Haas
Koncert pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, harfu a orchestr - Paul Hindemith
Musica non grata – Haas–Hindemith... a přece znějí dál! -
Popis
Program koncertu:
Pavel Haas: Studie per orchestra d'archi
Paul Hindemith: Koncert pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, harfu a orchestr

Pavel Haas strávil poslední léta svého života v Terezíně, kam byl deportován po německé okupaci českých zemí v prosinci 1941. V prvních několika měsících své internace měl Haas velké potíže s adaptací na prostředí. Dlouhodobá nečinnost ovšem byla po mnoha měsících vystřídána horečnou prací, která jej zařadila mezi nejaktivnější terezínské skladatele. Od druhé poloviny roku 1942 do podzimu roku 1944 složil Haas sedm děl, z nichž tři byla dochována. Jednou z nich je skladba Studie pro smyčcový orchestr. Při prvním uvedení Haasovy skladby hrálo ve smyčcovém orchestru Karla Ančerla odhadem 30 hudebníků, což vyplývá z dochovaného záznamu koncertu ve filmu Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet (propagandistický film ukazující život v židovském ghettu, 1945). I když není záběr vždy zřetelný, má významnou dokumentární hodnotu – ve filmu se v záběru objeví také děkující Pavel Haas. Dva dny po natočení propagandistického filmu byly všichni aktéři spolu s dalšími 2 500 spoluvězni deportováni do Osvětimi. Dirigentovi a spoluvězni Karlu Ančerlovi se po válce podařilo zachránit opisy téměř všech partů, s výjimkou kontrabasového. Lubomír Peduzzi (Haasův student) tento part dokompono