Koncert Státní opery Praha (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 24.04.1993 do 29.04.1993 (1x)
Předloha
Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast - Bedřich Smetana
Karneval, ouvertura op. 92 - Antonín Dvořák
Árie Kaliny z opery Tajemství - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Polka z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Skřivánčí píseň z opery Hubička - Bedřich Smetana
Árie Rusalky z opery Rusalka - Antonín Dvořák
Koncert Státní opery Praha -
Slovanský tanec č. 9 - Antonín Dvořák
Humoreska č. 7 z opusu 101 - Antonín Dvořák
Poem ze selanky V podvečer op. 39 - Zdeněk Fibich
Účinkuje orchestr a balet Státní opery Praha.
Inscenátoři
Dirigent : Josef Chaloupka
Choreografie : Otto Šanda
Role
Sólo na housle : Jitka Nováková
Klavírní doprovod : František Kůda
Spolupracovali
Režijní spolupráce : Ctibor Drmela
Výtvarná spolupráce : Ctibor Drmela