Čtvrtý benefiční koncert nadačního fondu Fatum (Jihočeská komorní filharmonie, České Budějovice) (Koncert)
Národní divadlo, od 02.11.1999 do 02.11.1999 (1x)
Předloha
Biblické písně - Antonín Dvořák
Popis
Biblické písně: Oblak a mrákota jest vůkol něho; Skrýše má a pavéza má ty jsi; Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou; Hospodin jest můj pastýř; Bože! Bože! píseň novou; Slyš, ó Bože, volání mé; Při řekách babylonských; Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou; Pozdvihuji očí svých k horám; Zpívejte Hospodinu píseň novou;
Spoluúčinkuje Pražský komorní sbor.
Inscenátoři