Galla Belle Époque – Verismo (Koncert)
Festivalová hala Litomyšl, od 20.06.2023 do 20.06.2023 (1x)
Předloha
Lamento di Federico z opery Arlesanka - Francesco Cilea
Prolog z opery Komedianti - Ruggiero Leoncavallo
Árie Čo-Čo-San z opery Madame Butterfly - Giacomo Puccini
Sborové intermezzo z opery Madama Butterfly - Giacomo Puccini
Árie Lauretty z opery Gianni Schicchi - Giacomo Puccini
Symfonické preludium - Giacomo Puccini
Árie Wally z opery La Wally - Alfredo Catalani
Sbor z opery Komedianti - Ruggiero Leoncavallo
Árie Rosy Mamai z opery Arlesanka - Francesco Cilea
Árie Roberta z opery Víly - Giacomo Puccini
Finále 1. jednání opery Tosca (Te Deum) - Giacomo Puccini
Duet Čo-Čo-San a Suzuki z opery Madama Butterfly - Giacomo Puccini
Duet Rodolfa a Marcella z opery Bohéma - Giacomo Puccini
Výstup Santuzzy, Lucie a sboru z opery Sedlák kavalír - Pietro Mascagni
Finále 4. jednání opery Andrea Chénier, duet Maddaleny a Chéniera - Umberto Giordano
Kvartet z 2. jednání opery Vlaštovka (La Rondine) - Giacomo Puccini
Finále opery Turandot - Giacomo Puccini
Galla Belle Époque – Verismo
Popis
Program koncertu:
Ruggero Leoncavallo – Komedianti: Prolog Si puo?... Si puo? (Daniel Čapkovič)
Giacomo Puccini – Gianni Schicchi: Árie Lauretty O mio babbino caro… (Jana Sibera)
Alfredo Catalani – La Wally: Árie Wally Ebben? Ne andro lontana… (Petra Alvarez Šimková)
Francesco Cilea – L’Arlesina: Lamento di Federico E la solita storia del pastore (Petr Nekoranec)
Ruggero Leoncavallo – Komedianti: Sbor Don Din Don, suona vespero
Francesco Cilea – L’Arlesina: Árie Rosy Mamai Essere madre e un inferno (Jana Sýkorová)
Giacomo Puccini – Madama Butterfly: Árie Cio-Cio-San Un bel di vedremo (Olga Busuioc)
Giacomo Puccini – Víly: Árie Roberta Ecco la casa Dio – Torna ai felici di… (Eduardo Aladrén)
Giacomo Puccini – Tosca, Finále 1. jednání Tre sbirri, una carrozza… – Te Deum laudamus (Daniel Čapkovič, sbor)

--- přestávka ---

Giacomo Puccini – Preludio sinfonico
Giacomo Puccini – Madama Butterfly: Duet Cio-Cio-San a Suzuki Scuoti quella fronda di ciliegio (Olga Busuioc, Jana Sýkorová)
Giacomo Puccini – Madama Butterfly, Sbor se zavřenými ústy z 2. jednání
Giacomo Puccini – Bohéma: Duet Rodolfa a Marcella O, Mimi (Daniel Čapkovič, Eduardo Aladrén)
Pietro Mascagni – Sedlák kavalír: Výstup Santuzzy, Lucie a sboru Regina coeli… – Inneggiamo, il Signor non e morto... (Olga Busuioc, Jana Sýkorová, sbor)
Umberto Giordano – Andrea Chénier: Finále 4. jednání, duet Maddaleny a Chéniera Vicino a te s’acquieta… (Petra Alvarez Šimková, Eduardo Aladrén)
Giacomo Puccini – Vlaštovka: Kvartet z 2. jednání Bevo al tuo fresco sorriso… (Olga Busuioc, Jana Sibera, Eduardo Aladrén, Petr Nekoranec)
Giacomo Puccini – Turandot, Finále opery (Petra Alvarez Šimková, sbor)
Koncert sólistů, Sboru a Orchestru Státní opery v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.
Inscenátoři
Dirigent : Andrij Jurkevyč
Dramaturgie : Andrij Jurkevyč
Role
Baron Scarpia : Daniel Čapkovič
Čo-Čo-San : Olga Busuioc
Čo-Čo-San : Olga Busuioc
Lauretta : Jana Sibera
Rosa Mamai : Jana Sýkorová
Santuzza : Olga Busuioc
Andrea Chénier : Eduardo Aladrén
Federico : Petr Nekoranec
Magda : Olga Busuioc
Lisette : Jana Sibera
Prunier : Petr Nekoranec
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Anna Novotná Pešková
Produkce : Štěpán Piňos
Vedoucí hudební přípravy : Šárka Knížetová