Rigoletto (Opera)
Dne 10.12.1997 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Francesco Maria Piave
Inscenátoři
Choreografie: Lenka Hlaváčková
Hudební nastudování: Neuveden
Sbormistr: Pavel Vaněk
Scéna: Karel Glogr
Role
Vévoda mantovský: Nikolaj Višnjakov (Vlastní)
Rigoletto: Jiří Kubík (Vlastní)
Gilda: Maria Haan (Host)
Sparafucile: Luděk Vele (Vlastní)
Maddalena: Lenka Šmídová (Vlastní)
Giovanna: Marta Cihelníková (Vlastní)
Hrabě Monterone: Jiří Sulženko (Vlastní)
Marullo: Zdeněk Harvánek (Vlastní)
Borsa: Bohdan Petrović (Vlastní)
Hrabě Ceprano: Antonín Švorc (Vlastní)
Hraběnka Ceprano: Jana Jonášová (Vlastní)
Páže: Tomáš Klíma (Člen Kühnova dětského sboru)
Pán: Luděk Čtvrtlík (Host)
Děvčátko: Zuzana Marková (Dětská role)
Soudní sluha: Roman Gottlieb (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent choreografie: Alena Reisnerová
Asistent režie: Karla Štaubertová
Dramaturgická spolupráce: Ivan Žáček
Hlavní inspicient: Jiří Janeček
Nápověda: Vlastimil Mládek
Fotogalerie
Rigoletto - 20.12.1995 (Aleš Hendrych)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995 (Libuše Márová, Bohuslav Maršík, Valentin Prolat, Jiří Hruška)
Foto: Oldřich Pernica
Rigoletto - 20.12.1995 (Luděk Vele, Jaroslava Horská-Maxová)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995 (Miloslav Podskalský)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995 (Natalia Melnik, Ivan Kusnjer)
Foto: Oldřich Pernica
Rigoletto - 20.12.1995 (Zdena Kloubová, Jiří Kubík)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995 (Zdena Kloubová, Jiří Kubík)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995(scéna)
Foto: Oldřich Pernica
Rigoletto - 20.12.1995, Ivan Kusnjer (Rigoletto)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995, Jiří Kubík (Rigoletto), Zdena Kloubová (Gilda)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995, Nikolaj Višnjakov (Vévoda mantovský), Libuše Márová (Hraběnka Ceprano)
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995, Nikolaj Višnjakov, Jiří Kubík
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995, scéna
Foto: Hana Smejkalová
Rigoletto - 20.12.1995, scéna
Foto: Oldřich Pernica
Rigoletto - 20.12.1995, Valentin Prolat (Vévoda mantovský), Jiří Kubík (Rigoletto)
Foto: Hana Smejkalová