Smuteční shromáždění k uctění díla a památky presidenta-osvoboditele Dr. T. G. Masaryka (Ostatní)
Dne 20.10.1937 v 11:00
Národní divadlo
Předloha
Legenda o mrtvých vítězích - Josef Suk
Proslov - k uctění díla a památky T. G. Masaryka - Josef Král
Proslov - k uctění díla a památky T. G. Masaryka - Vladislav Brdlík
Proslov - k uctění díla a památky T. G. Masaryka - Vincenc Lesný
Pořádají české vysoké školy a vědecké společnosti. Hraje orchestr Radiojournalu. Státní hymna.
Inscenátoři
Role
Přednes: Josef Král (Host)
Přednes: Vladislav Brdlík (Host)
Přednes: Vincenc Lesný (Host)