Antiformalistický jarmark (Opera)
Dne 02.02.2017 v 20:00
Nová scéna
Pomůcka studujícím o boji realistických tendencí v hudbě s formalistickými tendencemi v hudbě
Spoluúčinkuje Kühnův smíšený sbor. S: Šostakovič, Orango (o)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři