Jan Hus (Státní divadlo Brno) (Opera)
Dne 30.05.1958 v 19:00
Smetanovo divadlo
Předloha
Pohostinské vystoupení opery Státního divadla v Brně. V rámci Pražského jara.
Role
Václav IV., král český: Eduard Hrubeš (Host)
Zikmund, král římský: František Roesler (Host)
Kardinál: Antonín Jurečka (Host)
Starý kardinál: Jindřich Doubek (Host)
Jan Hus: Vladimír Bauer (Host)
Štěpán Páleč: Zdeněk Soušek (Host)
Michal z Německého Brodu: Václav Halíř (Host)
Křišťan z Prachatic: Jaroslav Ulrych (Host)
Jan z Chlumu, zvaný Kepka: Vlastimil Šíma (Host)
Petr Storch, doktor bohosloví v Lipsku: Géza Fišer (Host)
Jindřich z Chlumu: Josef Kejř (Host)
Václav z Dubé: Jiří Kozderka (Host)
Petr z Mladenovic: Petr Růžička (Posluchač AMU)
Minorita: Jaroslav Jaroš (Host)
Biřic pražský: Oldřich Jakubík (Host)
Svědek laik: Boris Čechovský (Host)
Strážce Jakub: Jiří Kozderka (Host)
Menč, posel z Čech: František Vicena (Host)
Hlasatel krále Zikmunda: Boleslav Roček (Host)
Ludvík, kurfiřt falcký: Josef Večeřa (Host)