Romeo a Julie (SND Bratislava) (Činohra)
Dne 02.09.1959 v 19:00
Tylovo divadlo
Pohostinské vystoupení činohry Slovenského národního divadla Bratislava.
Textové a hudební úpravy
Role
Paris: Marián Gallo (Host)
Montek: Juraj Paška (Host)
Romeo: Karol Machata (Host)
Benvolio: Anton Mrvečka (Host)
Tybalt: František Zvarík (Host)
Bratr Lorenzo: Viliam Záborský (Host)
Bratr Jan: Jozef Šándor (Host)
Baltazar: Juraj Šebok (Host)
Samson: Július Pántik (Host)
Petr: Július Pántik (Host)
Lékárník: Samuel Adamčík (Host)
Paní Monteková: Vilma Jamnická (Host)
Julie: Zdena Grúberová (Host)
Abraham: Ondrej Jeriabek (Host)
Stařec z rodu Capuletů: Eugen Senaj (Host)
Hudebník: Jozef Króner (Host)
Jiný hudebník: Gejza Slameň (Host)
Třetí hudebník: Eugen Senaj (Host)
Stráž: Míla Beran (Host)
Jiná stráž: Rudolf Latečka (Host)
Třetí stráž: Ján Kákoni (Host)
Gregorio: Karol L. Zachar (Host)
Capulet: Ctibor Filčík (Host)
Escalus: Elo Romančík (Host)
Sluha: Karol Skovay (Host)
Sluha: Branislav Koreň (Host)
Juliina chůva: Hana Meličková (Host)
Mercutio: Ladislav Chudík (Host)
Sluha: Jozef Sodoma (Host)
Herec: Alojz Kramár (Host)
Herečka: Eva Krížiková (Host)
Paní Capuletová: Olga Budská (Host)
Páže Paridovo: Jozef Šimonovič (Host)