Tristan a Isolda (DZN, Ústí nad Labem) (Opera)
Dne 24.01.1973 v 19:00
Tylovo divadlo
Pohostinské vystoupení Divadla Zdeňka Nejedlého, Ústí nad Labem.
Textové a hudební úpravy
Překlad: Pavel Eisner
Inscenátoři
Role
Tristan: Karel Bím (Host)
Král Marke: Vladimír Zapletal (Host)
Isolda: Jarmila Krásová (Host)
Melot: Josef Večerka (Host)
Brangäna: Ludmila Škorpilová (Host)
Pastýř: Jindřich Schmalz (Host)
Lodivod: Mirko Novák-Markov (Host)
Kurwenal: Evžen Tůma (Host)
Spolupracovali
Dramaturgická úprava : Pavel Eckstein
Nápověda: Jarmila Kubartová
Pomocná režie: Josef Novák