Italka v Alžíru (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 27.06.1992 v 19:00
Státní opera
Orchestr, pánský sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Angelo Anelli
Inscenátoři
Dirigent: Albert Rosen
Choreografie: Otto Šanda
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Pavel Chaloupka
Role
Mustafa: Kamen Todorov (Host)
Elvira: Jitka Svobodová (Vlastní)
Zulma: Jindřiška Rainerová (Vlastní)
Haly: Tomáš Bartůněk (Vlastní)
Lindoro: José Antonio Campo (Host)
Isabella: Natela Chkonia (Host)
Taddeo: Aleš Hendrych (Host)
Hra na cembalo: Jitka Nešverová (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Jan Jozef Wnek
Asistent režie: Eva Zikmundová, Ctibor Drmela
Asistent sbormistra: Jan Snítil
Hlavní inspicient: Jiří Janeček, Jiří Nohejl
Jazykový poradce: Vladimír Vodeničarov