Tosca (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 03.09.1992 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Albert Rosen
Kostýmy: Adolf Wenig ml.
Sbormistr: Pavel Chaloupka
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Role
Kostelník: Mikuláš Doboš (Vlastní)
Spoletta: Miroslav Frydlewicz (Vlastní)
Sciarrone: Miroslav Hába (Vlastní)
Žalářník: Rudolf Prázný (Vlastní)
Floria Tosca: Antonie Denygrová (Vlastní)
Mario Cavaradossi: Alois Harant (Host)
Baron Scarpia: Richard Haan (Host)
Cesare Angelotti: Aleš Hendrych (Vlastní)
Pastýř: Jarmila Holubová (Vlastní)