Tosca (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 05.12.1993 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Albert Rosen
Kostýmy: Adolf Wenig ml.
Sbormistr: Miriam Němcová
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Role
Kostelník: Mikuláš Doboš (Vlastní)
Spoletta: Miroslav Frydlewicz (Vlastní)
Sciarrone: Peter Poldauf (Vlastní)
Žalářník: František Ryšavý (Vlastní)
Floria Tosca: Antonie Denygrová (Vlastní)
Mario Cavaradossi: Igor Jan (Host)
Baron Scarpia: René Tuček (Vlastní)
Cesare Angelotti: Pavel Horáček (Vlastní)
Pastýř: Simona Šaturová (Host)