Rigoletto (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 30.08.2008 v 19:00
Státní opera
Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy