La traviata (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 18.09.2008 v 19:00
Státní opera
Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Francesco Maria Piave
Inscenátoři
Dirigent: Michael Keprt
Choreografie: Gianni Santucci