Musica non grata – Zahajovací koncert sezony 2020/2021 (Koncert)
Dne 30.08.2020 v 19:00
Státní opera
Předloha
Česká rapsódie - Bohuslav Martinů
Musica non grata – Zahajovací koncert sezony 2020/2021 -
Koncert pro klavír a orchestr d moll, op. 7 - Vítězslava Kaprálová
Žalm 23 pro smíšený sbor a orchestr, op. 14 - Alexander Zemlinsky
Žalm 13 pro smíšený sbor a orchestr, op. 24 - Alexander Zemlinsky
Sbor a Orchestr Státní opery.
Inscenátoři
Dramaturgie: Ondřej Hučín
Sbormistr: Adolf Melichar
Role
Zpěv: Svatopluk Sem (Host)
Hra na varhany: Jan Kalfus (Host)
Klavír: Alice Rajnohová (Host)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Jana Cecílie Mimrová
Asistent režie: Petr Jirsa
Inspicient: Ondřej Slavík
Produkce : Tereza Dubsky
Vedoucí hudebního nastudování : Šárka Knížetová