Svätopluk (SND Bratislava) (Opera)
Dne 24.05.1988 v 19:00
Smetanovo divadlo
Předloha
Hostování opery Slovenského národního divadla Bratislava. Pražské jaro 1988.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Mojmír: František Caban (Host)
Svätopluk mladší: František Livora (Host)
Predslav:
Dragomír: Juraj Hrubant (Host)
Lutomíra: Magdalena Blahušiaková (Host)
Záboj: Jozef Kundlák (Host)
Blagota: Ida Kirilová (Host)
Milena: Anna Czaková (Host)
Žrec: Ján Galla (Host)
Vražec: Ľudovít Ludha (Host)
Bogat: Stanislav Beňačka (Host)
Kněžka Moreny: Anna Martvoňová (Host)
Starešina: Juraj Oniščenko (Host)
Kněžka Moreny: Anna Kl´uková (Host)
Kněžka Moreny: Alžběta (Alžbeta) Michálková (Host)
Kněžka Moreny: Jaroslava Sedlářová (Host)
Kněžka Moreny: Jitka Saparová (Host)
Kněžka Moreny: Jana Valášková (Host)
Kněžka Moreny: L´udmila Hudecová (Host)
Kněžka Moreny: Eva Jenisová (Host)
Kněžka Moreny: Jaroslava Horská (Host)
Svätopluk: Peter Mikuláš (Host)
Turoň: Róbert Szücs (Host)
Nitrabor: Gustáv Papp (Host)
L´utomírin služobník: Tibor Beňo (Host)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Dušan Štefánek
Asistent režie: Richard Albrecht
Hlavní inspicient: Jozef Moriak
Pomocná režie: Tibor Beňo