Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce (Opera)
Dne 20.05.1906 v 19:00
Národní divadlo
Ve prospěch Pensijního ústavu sólistů ND.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Wagner
Inscenátoři
Role
Heřman: Václav Kliment (Vlastní)
Tannhäuser: František Pácal (Vlastní)
Wolfram: Bohumil Benoni (Vlastní)
Walter: Mirko Štork (Vlastní)
Biterolf: Emil Pollert (Vlastní)
Jindřich: Adolf Krössing (Vlastní)
Reinmar: Josef Žižka (Vlastní)
Alžběta: Anna Slavíková (Vlastní)
Venuše: Růžena Maturová (Vlastní)
Mladý pastýř: Doubravka Černochová (Vlastní)
Panoš: Marie Kodetová (Vlastní)
Panoš: Amálie Bláhová (Vlastní)
Panoš: Anna Havránková (Vlastní)
Panoš: Božena Svobodová (Vlastní)