Noc v Hlubokém (Činohra)
Dne 23.02.1947 v 15:00
Stavovské divadlo
Předloha
Slavnostní předst. pod záštitou Československo-jihoslovanské společnosti k stát. svátku Jugoslávie.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Starý Rutar: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Rutarka: Míla Pačová (Vlastní)
Vida: Marie Vášová (Vlastní)
Lenka: Vlasta Matulová (Vlastní)
Ferlež: Václav Voska (Vlastní)
Dr. Mrož: Jan Pivec (Vlastní)
Mihol: Jiří Dohnal (Vlastní)
Čerešník: František Roland (Vlastní)
První sousedka: Milada Smolíková (Vlastní)
Druhá sousedka: Marie Ježková (Vlastní)
Stárek: Václav Vorel (Vlastní)
Za přítomnosti autorovy.
Fotogalerie
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Eva Vrchlická (Rutarka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Eva Vrchlická (Rutarka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, František Roland (Čerešník)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jan Pivec (Dr. Mrož)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jan Pivec (Dr. Mrož)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jan Pivec (Dr. Mrož), Václav Voska (Ferlež)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jaroslav Vojta (Starý Rutar)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jaroslav Vojta (Starý Rutar)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Jiří Dohnal (Mihol)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Marie Ježková (Druhá sousedka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Marie Vášová (Vida)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Milada Smolíková (První sousedka)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Václav Gottlieb - scéna
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Václav Voska (Ferlež)
Foto: Josef Heinrich
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Vlasta Matulová (Lenka)
Foto: Josef Heinrich