Sůl nad zlato (Balet)
Dne 30.06.1957 v 14:30
Smetanovo divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jan Hanuš
Inscenátoři
Role
Král: Jaroslav Holeček (Vlastní)
Princezna tvrdého srdce: Helena Fenclová (Vlastní)
Princezna marnivá: Václava Vorlová (Vlastní)
Princezna Maruška: Eliška Slancová (Vlastní)
Černý (v podobě král. rádce): Karel Lukšík (Vlastní)
Honza: František Halmazňa (Vlastní)
Maminka Honzova: Jiřina Schillerová (Vlastní)
Princ ze sousední země: Otto Šanda (Vlastní)
Princ z daleké země: Miroslav Nový (Vlastní)
Stařeček: Antonín Votava (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent choreografie: Karel Lukšík
Hudební spolupráce: Františka Bártová
Hlavní inspicient: Ladislav Szabó
Fotogalerie
Sůl nad zlato - 27.04.1956 baletní soubor
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 baletní soubor
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 baletní soubor
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Eliška Slancová (Princezna Maruška)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 František Halmazňa (Honza)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 H. Fenclová (Princezna tvrdého srdce), S Vorlová (Princezna marnivá)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Helena Fenclová (Princezna tvrdého srdce)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jaroslav Holeček (Král), Jaroslav Švec (Princ z daleké země)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jiří Škoda (Král), Drahomíra Konarská (Princezna Maruška)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Marie Šiklová (Princezna marnivá)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Naděžda Blažíčková (Princezna tvrdého srdce)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 S. Vorlová (Princezna marnivá), J. Švec (Princ z daleké země)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956 Sláva (Jaroslava) Vorlová, Karel Lukšík, Helena Fenclová
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956,Jan Herink(scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956,Otto Šanda(Honza), Drahomíra Konarská(Princezna Maruška)
Foto: Jaromír Svoboda