Jakobín (Opera)
Dne 04.02.1961 v 14:30
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Hrabě Vilém z Harasova: Eduard Haken (Vlastní)
Bohuš z Harasova: Václav Bednář (Vlastní)
Adolf z Harasova: Josef Heriban (Vlastní)
Julie: Ludmila Červinková (Vlastní)
Filip: Karel Berman (Vlastní)
Jiří: Jan Hlavsa (Vlastní)
Benda: Oldřich Kovář (Vlastní)
Terinka: Jaroslava Vymazalová (Vlastní)
Lotinka: Milada Čadikovičová (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent režie: Milan Macků
Fotogalerie
Jakobín - 20.11.1951 Přemysl Kočí (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 A.Zlesák, M.Fidlerová, J. Gleich, E. Haken, J. Schiller
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Antonín Votava (Benda) a sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Antonín Zlesák (Jiří), Miloslava Fidlerová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ivo Žídek (Jiří)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ivo Žídek (Jiří) Milada Musilová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Berman (Filip)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Hruška (Benda)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Kalaš (Hrabě Vilém z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Kalaš (Hrabě Vilém z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ludmila Červinková (Julie)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ludmila Červinková (Julie), Václav Bednář (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Marie Podvalová (Julie)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Milada Musilová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Miloslava Fidlerová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Miloš Linka (Adolf z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Miluše Dvořáková (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Rudolf Jedlička (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Štěpánka Jelínková (Julie)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Štěpánka Jelínková (Julie), Eduard Haken (Hrabě Vilém z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Štěpánka Jelínková (Julie), Přemysl Kočí (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Teodor Šrubař (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Teodor Šrubař (Bohuš z Harasova) , Jiří Schiller (Adolf z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Vladimír Jedenáctík (Filip)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Vladimír Jedenáctík (Filip), Karel Hruška (Benda)
Foto: Jaromír Svoboda