Vy jste Jan (Činohra)
Dne 01.10.1987 v 19:00
Nová scéna
Hudební nahrávka. Zpěv: Kühnův mužský sbor. 1. předst. 5.6.1987.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Bernard, žalářník: Josef Velda (Vlastní)
Bětka: Vlasta Žehrová (Vlastní)
Štěpán Páleč: František Němec (Vlastní)
Stanislav ze Znojma: Vladimír Ráž (Vlastní)
Petr z Mladoňovic: Miroslav Táborský (Host)
Jakoubek ze Stříbra: Václav Helšus (Vlastní)
Jeronym Pražský: Jiří Štěpnička (Vlastní)
John Wycliffe: Radovan Lukavský (Vlastní)
Zikmund: Vladimír Brabec (Vlastní)
Václav IV.: Jiří Vala (Vlastní)
Žofie, královna: Sylva Turbová (Vlastní)
Zbyněk Zajíc z Hazemburka: Josef Mixa (Vlastní)
Jindřich Lefl z Lažan: Alois Švehlík (Host)
Jan Zúl z Ostředka: Oldřich Vlček (Vlastní)
Kojata: Josef Vinklář (Vlastní)
Julinka: Simona Postlerová (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent režie: Růžena Elingerová
Pohybová spolupráce: Alena Skálová
Inspicient: Wanda Válková
Pomocná režie: Eduard Pavlíček
Fotogalerie
Vy jste Jan - 17.09.1987 (Alois Švehlík)
Foto: Jan Stárek
Vy jste Jan - 17.09.1987 (Josef Mixa, Jiří Vala, Iva Janžurová, Petr Kostka)
Foto: Jan Stárek
Vy jste Jan - 17.09.1987 (Josef Vinklář, Miroslav Táborský)
Foto: Jan Stárek
Vy jste Jan - 17.09.1987 (Vladimír Brabec)
Foto: Jan Stárek
Vy jste Jan - 17.09.1987 (Vladimír Ráž, František Němec)
Foto: Jan Stárek
Vy jste Jan - 17.09.1987 (Zbyněk Kolář-návrh scény)
Vy jste Jan - 17.09.1987 Jiří Štěpnička (Jeroným Pražský), Radovan Lukavský (John Wycliffe)
Foto: Jan Stárek
Vy jste Jan - 17.09.1987 Radovan Lukavský (John Wycliffe)
Foto: Jan Stárek