Vy jste Jan (Činohra)
Dne 18.10.1988 v 19:00
Nová scéna
Hudební nahrávka. Zpěv: Kühnův mužský sbor. 1. předst. 5.6.1987.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Bernard, žalářník: Josef Velda (Vlastní)
Bětka: Vlasta Žehrová (Vlastní)
Štěpán Páleč: František Němec (Vlastní)
Stanislav ze Znojma: Vladimír Ráž (Vlastní)
Petr z Mladoňovic: Marek Vašut (Vlastní)
Jakoubek ze Stříbra: Václav Helšus (Vlastní)
Jeronym Pražský: Jiří Štěpnička (Vlastní)