Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1927/1928

Klub Omladinářů - Devadesátníků
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) (Stavovské divadlo od 02.04.1927 do 07.11.1927)
Neudáno
Proslov - na počest 40letého trvání Národní Jednoty Severočeské (Národní divadlo od 01.12.1927 do 01.12.1927)
Proslov - ve prospěch postavení pomníku Arnoštu Denisovi v Praze (Stavovské divadlo od 07.11.1927 do 07.11.1927)
Moje barva červená a bílá (Národní divadlo od 09.02.1928 do 09.02.1928)
Slavnostní proslov - ke 200. repríze opery B. Smetany Tajemství (Národní divadlo od 12.05.1928 do 12.05.1928)
Proslov - o významu básnického díla Jaroslava Vrchlického (Národní divadlo od 23.02.1928 do 23.02.1928)
Orchestrální sdružení
Slavnostní předehra (Orchestrální sdružení) (Stavovské divadlo od 02.04.1927 do 02.04.1927)
Státní konservatoř hudby Praha
Abú Hasan (Státní konservatoř hudby) (Stavovské divadlo od 27.03.1928 do 27.03.1928)
Zvíkovský rarášek (Státní konservatoř hudby) (Stavovské divadlo od 27.03.1928 do 30.05.1928)
Mavra (Státní konservatoř hudby) (Stavovské divadlo od 30.05.1928 do 30.05.1928)