Dravec
Role
Richard Dux: Miloš Nový
Jindřich: Rudolf Deyl
Jan Kent: Eduard Kohout
Policejní zřízenec: Karel Váňa