Václav Luks - dirigent
Životopis
Narodil se roku 1970. Absolvoval Akademii múzických umění v Praze a své hudební vzdělání dovršil na Schole Cantorum Basiliensis ve třídě Jörga-Andrease Böttichera a Jespera Christensena (obor historické klávesové nástroje). Jako sólista nebo člen různých komorních souborů vystoupil na řadě významných pódií v Evropě i v zámoří – Salcburk, Curych, Davos, Berlín, Drážďany, Barcelona, Paříž, Varšava, Praha, Mexico City. Pravidelně je zván ke spolupráci s předními evropskými orchestry specializujícími se na interpretaci historické hudby – Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Basel – a spolupracuje s různými rozhlasovými stanicemi, např. ČRo 3 – Vltava, Deutschland Radio Berlin, Schweizer Radio DRS, rakouské radio ÖRF, Radio France a s hudebními vydavatelstvími, jako je Supraphon, Pan Classics a Zig-Zag Territoires.
Ještě během svého studia založil Václav Luks roku 1991 soubor Collegium 1704 specializující se pod jeho vedením na provádění děl staré hudby. S tímto souborem realizoval vysoko oceňovaný projekt Bach-Praha-2005, z něhož zmiňme úspěšné provedení Mše h moll na Pražském jaru 2005 nebo Janovy pašije v cyklu FOK v Praze. Při této příležitosti také založil vokální těleso Collegium Vocale 1704. V roce 2007 společně s oběma soubory provedli Zelenkovu Missu Votivu na významných evropských festivalech, jakými jsou Pražské jaro, Dresdner Musikfestspiele, Festival de Sablé, Festival de La Chaise-Dieu (Francie). Stejný projekt natočili pro francouzskou společnost Zig-Zag Territoires. CD vyšlo u příležitosti 30. výročí Festivalu v Sablé v srpnu 2008.
Na rok 2009 připravuje soubor ve spolupráci s pražským Národním divadlem, v koprodukci s Théâtre de Caen, Opéra de Rennes a Grand Théâtre de Luxembourg a s francouzským týmem vedeným režisérkou Louise Moaty provedení Händelovy opery Rinaldo.
Od roku 2005 je soubor pravidelně každé dva roky zván na festival Pražské jaro a od roku 2007 působí jako rezidenční soubor Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě. V druhé polovině roku 2008 absolvovaly oba soubory Collegia vlastní koncertní cyklus v Praze a Drážďanech s názvem Hudební most Praha – Drážďany. Ideou cyklu a propojení obou měst je navázání na jejich bohatou kulturní tradici a jejich vzájemné kulturní vazby, ztělesněné především osobou Jana Dismase Zelenky, jako jedné z nejvýraznějších osobností dějin české hudby a jednoho z nejvýznamnějších představitelů drážďanského baroka.
Kromě koncertní činnosti se Václav Luks intenzivně věnuje studiu hudebních historických pramenů Čech, Rakouska a Německa, kulturních vazeb ve středoevropském regionu a studiu pramenů hry generálbasu (basso continuo) na klávesové nástroje doby baroka. V letech 1996-99 vyučoval generálbas na Akademii múzických umění v Praze, v letech 2001-03 vyučoval na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdi v Lipsku a v současné době spolupracuje s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. Je zván do porot mezinárodních soutěží (Schmelzer-Wettbewerb Melk).
Aktualizace: leden 2009
Textové a hudební úpravy
Olimpiade premiéra SEZONA 2012/2013 - Úprava
Inscenátor
Radúz a Mahulena premiéra SEZONA 2008/2009 - Dirigent, Hudební nastudování
Rinaldo premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudební nastudování, Dirigent
Adventní koncert premiéra SEZONA 2009/2010 - Dirigent
Mozartovy narozeniny 2010 premiéra SEZONA 2009/2010 - Dirigent
Bejun Mehta – operní árie G. F. Händela premiéra SEZONA 2010/2011 - Dirigent
Vivica Genaux a Collegium 1704 premiéra SEZONA 2011/2012 - Dirigent
Olimpiade premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudební nastudování, Dirigent
Pán z Prasečkova premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudební nastudování
Spolupráce na inscenacích
Castor et Pollux premiéra SEZONA 1998/1999 - Hudební příprava
Role
Castor et Pollux premiéra SEZONA 1998/1999 - Hra na cembalo
Radúz a Mahulena premiéra SEZONA 2008/2009 - Cembalo
Pán z Prasečkova premiéra SEZONA 2012/2013 - Hra na cembalo a varhany
Opera nás baví – Barokní opera premiéra SEZONA 2014/2015 - Host