loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Parsifal (Opera)

  Národní divadlo, od 19.03.2011 do 18.05.2012 (7x)

  Předloha:

  Richard Wagner

  Popis:

  Člověk jako „tabula rasa“, nepopsaný list, nevzdělaný, necivilizovaný, a přesto či právě proto schopný toho nejhlubšího poznání díky naslouchání přirozenému hlasu srdce. Takový je poslední z wagnerovských hrdinů. Takový je člověk, v nějž Wagner na sklonku svého života vkládá jedinou naději poté, co se přesvědčil o těžkém úpadku lidské společnosti, o jejím „soumraku“, zaviněném neustálým koloběhem neuspokojených tužeb, kořistěním, hromaděním majetku a moci, demagogií a bezcitností. Parsifal přichází jako tulák a prosťáček, nic netušící o tomto světě, setkává se s králem rytířů Svatého grálu, Amfortasem, v jehož boku zeje nezhojitelná krvácející rána, s ženou mnoha tváří a existencí, Kundry, v jejímž objetí pocítí příčinu králova utrpení, a s čarodějem Klingsorem, jemuž odejme uloupené posvátné kopí, aby jím Amfortasovu ránu zahojil. U Wagnera obvyklý legendický háv, tentokrát inspirovaný vrcholně středověkým eposem Parzival od Wolframa von Eschenbach a buddhistickou mytologií, neskrývá za svými výpravnými dějovými okolnostmi a záhadným symbolismem nic jiného, než právě extrémně a naléhavě vyjádřenou metaforu o krizi a regeneraci (moderního) člověka. Jestliže ještě ve Wagnerových dílech Parsifala těsně předcházejících (Siegfried, Soumrak Bohů) je láska mezi mužem a ženou silou povznášející člověka nad běsnění světa, v Parsifalovi se ona sama stává příčinou všeho běsnění. Sexuální touha je tu ve shodě s Wagnerem obdivovanou Schopenhauerovou filozofií paradoxním prazákladem lidského utrpení. Žít a toužit po životě znamená trpět – krvácet. Amfortasova rána je symbolem touhy a z ní vyplývajícího utrpení nejen jednoho bájného krále, nýbrž celého lidstva. Právě tak Kundry není jen bizarní figura prokleté ženy, nýbrž symbolem věčného ženství, milostné touhy a stále se obnovujícího života, stále se vracejícího utrpení. Vykročit z bludného kruhu pozemské existence smí pouze „čistý bloud“, který se vzdá veškeré touhy a svým soucitem vyléčí svého trpícího bližního.
  Wagnerovo poslední hudební drama odvážně a provokativně prolíná esoteriku s erotikou, náboženství s uměním, křesťanskou tradici s tradicí buddhismu, rituál s divadlem, ale také průzračnou diatoniku s příkrou chromatikou v melodické i harmonické složce své hudby, která v mnohém předjímá pozdně romantické výboje Gustava Mahlera a Richarda Strausse. Za spojování „nespojitelného“ v Parsifalovi byl Wagner kritizován a označován za diletanta, mimochodem také T. G. Masarykem v jeho spise Moderní člověk a náboženství. Ona iracionální, „nevědecká“ či „dekadentní“ fúze, je ovšem u Wagnera naprosto úmyslná, stylotvorná a velmi nadčasová. A v dnešní době pokračujícího prorůstání jednotlivých světových kultur i pokračující kritiky a rozkladu tradičních autorit nesmírně aktuální.
  Parsifal byl v Národním divadle, stejně jako v řadě dalších evropských operních domů, uveden poprvé 1. ledna 1914 poté, co skončila třicetiletá ochranná lhůta, během níž se toto dílo na autorovo přání smělo provozovat pouze v Bayreuthu. Vrcholné Wagnerovo hudební drama se tedy do Národního divadla vrací bezmála po celém jednom století.

  Sbor a orchestr opery Národního divadla, Pražský filharmonický sbor.

  Foto: Hana Smejkalová
  Délka představení 5 hodin

  2011

  Orchestr, sbor a balet opery ND, Pražský filharmonický sbor, členové Kühnova dětského sboru.

  Inscenátoři:

  Dirigent : John Fiore
  Dramaturgie : Ondřej Hučín
  Choreografie : Jan Kodet
  Kostýmy : Alexandra Grusková
  Hudební nastudování : John Fiore, Neuveden
  Režie : Jiří Heřman
  Sbormistr : Pavel Vaněk, Lukáš Vasilek
  Scéna : Pavel Svoboda

  Role:

  Amfortas : Ulf Paulsen, Tomasz Konieczny
  Titurel : Ondrej Mráz
  Gurnemanz : Manfred Hemm, Matthias Hölle
  Parsifal : Alfons Eberz, Zvetan Michailov
  Klingsor : Ivan Kusnjer, Svatopluk Sem
  Kundry : Eva Urbanová
  První rytíř grálu : Václav Sibera
  Druhý rytíř grálu : František Zahradníček
  Panoš : Lenka Máčiková
  Panoš : Michaela Kapustová
  Panoš : Václav Lemberk
  Panoš : Bronislav Palowski
  Čarovné dívky : Stanislava Jirků, Lenka Máčiková, Yukiko Šrejmová Kinjo, Thora Einarsdottir
  Čarovné dívky : Kateřina Jalovcová, Michaela Kapustová, Lucie Fišer Silkenová
  Altové sólo : Yvona Škvárová
  Zero : Palo (Pavol´) Kršiak

  Spolupracovali:

  Asistent dirigenta : Robert Jindra
  Asistent choreografie : Lucie Holánková
  Asistent režie : Kristýna Černá, Beno Blachut
  Hudební příprava : Iryna Roměnska, Mark Pinzow, Lucie Pirochová
  Hlavní inspicient : Jiří Janeček
  Nápověda : Ivona Zelinková, Vlastimil Mládek
  Produkce : Anna Tesařová, Don Nixon
  Světla : Daniel Tesař
  Vedoucí hudební přípravy : Jiří Pokorný

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Parsifal -19.03.2011,Alfons Eberz(Parsifal )<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Alfons Eberz(Parsifal )
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Bronislav Palowski, Václav Lemberk, Lenka Máčiková, Michaela Kapustová<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Bronislav Palowski, Václav Lemberk, Lenka Máčiková, Michaela Kapustová
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry )<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry )
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry), Michaela Kapustová(Panoš)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry), Michaela Kapustová(Panoš)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Svatopluk Sem(Klingsor), Eva Urbanová(Kundry)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Svatopluk Sem(Klingsor), Eva Urbanová(Kundry)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Tomasz Konieczny(Amfortas)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Tomasz Konieczny(Amfortas)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal -19.03.2011,Ulf Paulsen(Amfortas)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal -19.03.2011,Ulf Paulsen(Amfortas)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011, celková scéna<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011, celková scéna
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011, Palo Kršiak(Zero )<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011, Palo Kršiak(Zero )
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Alfons Eberz(Parsifal), Manfred Hemm(Gurnemanz)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Alfons Eberz(Parsifal), Manfred Hemm(Gurnemanz)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,celková scéna<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,celková scéna
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Eva Urbanová(Kundry)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Manfred Hemm(Gurnemanz), František Zahradníček(Druhý rytíř grálu)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Manfred Hemm(Gurnemanz), František Zahradníček(Druhý rytíř grálu)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Michaela Kapustová(Panoš), Tomasz Konieczny(Amfortas), Lenka Máčiková(Panoš)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Michaela Kapustová(Panoš), Tomasz Konieczny(Amfortas), Lenka Máčiková(Panoš)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Michaela Kapustová(Panoš), Tomasz Konieczny(Amfortas), Lenka Máčiková(Panoš)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Michaela Kapustová(Panoš), Tomasz Konieczny(Amfortas), Lenka Máčiková(Panoš)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Ondrej Mráz(Titurel)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Ondrej Mráz(Titurel)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Palo Kršiak(Zero )<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Palo Kršiak(Zero )
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Palo Kršiak(Zero)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Palo Kršiak(Zero)
  (foto: Hana Smejkalová)

  Parsifal-19.03.2011,Svatopluk Sem(Klingsor), Eva Urbanová(Kundry)<br>(foto: Hana Smejkalová)
  Parsifal-19.03.2011,Svatopluk Sem(Klingsor), Eva Urbanová(Kundry)
  (foto: Hana Smejkalová)