loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Giuseppe Giacosa

 

Datum narození:

21.10.1847

Datum úmrtí:

01.09.1906

Životopis:

Italský dramatik a libretista. Narodil se v Collerettu Parella, zemøel tamtéž. Zpoèátku pracoval jako právník, teprve pozdìji se zaèal vìnovat literární èinnosti. Zároveò pùsobil jako pedagog, mj. vyuèoval dramatickou tvorbu na Verdiho konzervatoøi. Jako dramatik patøil k èelným pøedstavitelùm verismu, významná byla jeho spolupráce s Luigim Illicou. Jejím výsledkem byla tøi libreta pro Pucciniho, která Giacosa zveršoval ( Bohéma, Tosca a Madama Butterfly).

Je autorem titulù:

Jako to listí (Èinohra)
Práva duše (Èinohra)

Textové a hudební úpravy:

Bohema premiéra: sezona 1897/1898 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1903/1904 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1908/1909 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1910/1911 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1913/1914 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1919/1920 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1920/1921 - autor libreta
Madame Butterfly premiéra: sezona 1921/1922 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1931/1932 - autor libreta
Madame Butterfly premiéra: sezona 1938/1939 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1939/1940 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1942/1943 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
Madame Butterfly premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1948/1949 - autor libreta
Madame Butterfly premiéra: sezona 1954/1955 - autor libreta
Bohema premiéra: sezona 1957/1958 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1960/1961 - autor libreta
Madame Butterfly premiéra: sezona 1966/1967 - autor libreta
Bohéma premiéra: sezona 1967/1968 - autor libreta
Bohéma premiéra: sezona 1976/1977 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 1980/1981 - autor libreta
Madame Butterfly (Komická opera, Berlín) premiéra: sezona 1981/1982 - autor libreta
Madama Butterfly premiéra: sezona 1984/1985 - autor libreta
La Bohéme premiéra: sezona 1991/1992 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 2000/2001 - autor libreta
La Bohéme (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - autor libreta
Tosca (SOP) premiéra: sezona 2011/2012 - autor libreta
Madama Butterfly premiéra: sezona 2015/2016 - autor libreta
Tosca premiéra: sezona 2016/2017 - autor libreta
Madama Butterfly (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - autor libreta
Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1992/1992 - autor libreta
Tosca (Státní opera Praha) premiéra: sezona 1998/1999 - autor libreta
Bohéma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2002/2003 - autor libreta
Manon Lescaut (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2006/2007 - autor libreta
Bohéma (Státní opera Praha) premiéra: sezona 2008/2009 - autor libreta

Seznam pøedstavení