loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Robert Holzer

   

  Datum narození:

  07.06.1859

  Datum úmrtí:

  23.09.1938

  Životopis:

  Dekoraèní malíø a krajináø. Narozen v Prostìjovì, zemøel v Praze. 1875 studoval na výtvarné akademii ve Vídni, 1875-1880 se vzdìlával ve vídeòských dílnách na výrobu dekorací, 1880-1883 pùsobil jako dekoraèní malíø Theater an der Wien. Byl divadelním malíøem v Prozatímním divadle, 1883-1924 v ND (od 1922 šéf výpravy). Jeho výpravy se vyznaèovaly barevnou svìžestí a znaèným sklonem k vnìjší pùsobivosti. Pracoval též podle návrhù a za osobní spolupráce výtvarníkù "generace ND" (Aleš, Ženíšek, Hynais aj.).

  Inscenátor:

  Afrièanka premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Figarova svatba premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Karel Škréta premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Makbeth premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Nevìsta messinská premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Salomena premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Zábavní vlak premiéra: sezona 1883/1884 - scéna
  Don Juan premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
  Nìmá z Portici premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
  Popelka premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
  Svatojanské proudy premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
  Umrlèí hlava premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
  Velký sen premiéra: sezona 1884/1885 - scéna
  Excelsior premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
  Královna ze Sáby premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
  Krištof Kolumbus premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
  Mefistofeles premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
  Ruslan a Ludmila premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
  Theodora premiéra: sezona 1885/1886 - scéna
  Dalibor premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Etienne Marcel premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Flik a Flok premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Jan Výrava premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Jiøíkovo vidìní premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Myrrha premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Vlas premiéra: sezona 1886/1887 - scéna
  Kouzelná flétna premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
  Narenta premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
  Otello premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
  Tajemství premiéra: sezona 1887/1888 - scéna
  Bratøi premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Cesta kolem svìta v 80 dnech premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Eugenij Onìgin premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Fantaska premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Jakobín premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Orfeus v podsvìtí premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Pohádka o nalezeném štìstí premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Prorok premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Zlatý pavouk premiéra: sezona 1888/1889 - scéna
  Asrael premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Èertova stìna premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Ïáblovy pilulky premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Gazdina roba premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Merlin premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Námluvy Pelopovy premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Oidip král premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Rusalka premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Sedm havranù premiéra: sezona 1889/1890 - scéna
  Apoteóza zemské jubilejní výstavy premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
  Lejla premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
  Svatá Alžbìta premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
  Tannhäuser a zápas pìvcù na Wartburce premiéra: sezona 1890/1891 - scéna
  Dítì Tábora premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
  Jindøich Urban premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
  Kmotr Fricek premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
  Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
  Strašný dvùr premiéra: sezona 1891/1892 - scéna
  Andrea premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Carùv kurýr premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Cornill Schut premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Ïáblovy pilulky premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Dva šastné dny premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Komedianti premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Kupec benátský premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Piková dáma premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Vasantasena premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Ve stínu závodištì premiéra: sezona 1892/1893 - scéna
  Blaník premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Hanièka premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Madame Sans-Gene premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Manon Lescaut premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Mistøi pìvci norimberští premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Stoja premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Výlet pana Brouèka z mìsíce na výstavu premiéra: sezona 1893/1894 - scéna
  Benvenuto Cellini premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
  Bouøe premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
  Medici premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
  První klient premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
  Selské námluvy premiéra: sezona 1894/1895 - scéna
  Brahma premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
  Gismonda premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
  Hedy premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
  Krištof Kolumbus premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
  Neklan premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
  Perníková chaloupka premiéra: sezona 1895/1896 - scéna
  Bajaja premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
  Domácí cvrèek premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
  Dubrovský premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
  Marie Calderonová premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
  Paragrafy na støeše premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
  Z dob rùžového jitra premiéra: sezona 1896/1897 - scéna
  Carùv kurýr premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Cesta kolem svìta v 80 dnech premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Day-Sin premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Libuše premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Princezna Pampeliška premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Psohlavci premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Radúz a Mahulena premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Šárka premiéra: sezona 1897/1898 - scéna
  Cyrano de Bergerac premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
  Gejša premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
  Na veèer Bílé soboty premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
  Ples v opeøe premiéra: sezona 1898/1899 - scéna
  Andrea Crini premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
  Babièka premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
  Bratøí premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
  Èert a Káèa premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
  Fatinica aneb Rusové v harému premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
  Zjevy duší (Pøízraky) premiéra: sezona 1899/1900 - scéna
  Pád Arkuna premiéra: sezona 1900/1901 - scéna

  Seznam pøedstavení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. I.)
  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. I.)

  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. II.)
  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. II.)

  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. III.)
  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. III.)

  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. IV.)
  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. IV.)

  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. V.)
  Cyrano de Bergerac - 03.03.1919 (Robert Holzer - scéna, obr. V.)

  Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (I. jednání)
  Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (I. jednání)

  Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)
  Kouzelná flétna - 23.09.1887, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)

  Libuše - 18.11.1897, Robert Holzer - scéna (I. obraz)
  Libuše - 18.11.1897, Robert Holzer - scéna (I. obraz)

  Kostýmní a scénické návrhy:

  Otello - 07.01.1888, Robert Holzer - návrh dekorace (III. jednání -
  Otello - 07.01.1888, Robert Holzer - návrh dekorace (III. jednání - "Velká síò v pevnosti")

  Fotogalerie:

  Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)
  Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - návrh scény (II. jednání)

  Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - scéna
  Prodaná nevìsta - 08.05.1892, Robert Holzer - scéna

  Šárka - 28.12.1897, Robert Holzer - scéna
  Šárka - 28.12.1897, Robert Holzer - scéna