loading
 
Zvolte žánr:

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

Otakar Jeremiáš

 

Datum narození:

17.10.1892

Datum úmrtí:

05.03.1962

Životopis:

Narozen v Písku, zemřel v Praze. Po studiích na reálce v Písku studoval na Konzervatoři Praha v letech 1907–1909 varhany u J. Kličky, teorii a skladbu u K. Steckra a 1909–1910 soukromě u V. Nováka. V letech 1911–1913 byl violoncellistou České filharmonie a klavíristou Pražského tria. Od roku 1913 učil na hudební škole v Českých Budějovicích a po smrti otce se stal jejím ředitelem (1918–1929).
Ve dvacátých letech řídil v Českých Budějovicích občas pohostinsky operní představení, zejména Smetanových oper, a získával tak první dirigentské zkušenosti. Po úspěchu své opery Bratři Karamazovi (ND 1928) se v roce 1929 stal dirigentem a šéfem nově založeného symfonického orchestru Radiojournalu, kde působil do roku 1945. V Ostrčilově a Talichově éře byl často zván k pohostinskému dirigování v Národním divadle.
Po osvobození v roce 1945 byl (spolu s K. Nedbalem a J. Krombholcem) do března 1946 členem užšího vedení umělecké správy opery ND. Od března 1946 byl jmenován šéfem opery. V roce 1947 byl tehdejším ministrem školství a osvěty J. Stránským z funkce odvolán, ale po Únoru 1948 znovu přizván k práci v čele opery. V listopadu 1949 bylo jeho působení přerušeno vážným onemocněním. Jeho pracovní poměr v ND skončil úředně 31. 10. 1955, nadále mu však zůstala funkce předsedy uměleckého poradního sboru opery ND. Jeho organizační schopnosti a umělecké kvality se uplatnily rovněž ve společenských organizacích: při založení Svazu čs. skladatelů v roce 1949 byl zvolen jeho předsedou, v roce 1950 i předsedou hudebního festivalu Pražské jaro, pracoval též ve Společnosti O. Ostrčila, Společnosti Z. Fibicha a jako pedagog (soukromě učil V. Nejedlého, J. Hanuše, J. M. Burghausera, J. Doubravu aj.).
Významné místo v jeho umělecké tvorbě zaujímá vlastní skladatelské dílo, které je velmi rozsáhlé a různorodé. Kromě hudeb k rozhlasovým hrám, filmům a divadelním hrám, jichž napsal téměř 40, vytvořil řadu velkých vokálních a symfonických kompozic a dvě opery: Bratři Karamazovi na libreto J. Maria upravené skladatelem podle románu Dostojevského (Státní divadlo Brno, 1929) a Enšpígl na libreto J. Mařánka podle románu de Costerova (ND, 1949).
Syn skladatele Bohuslava Jeremiáše a bratr skladatele Jaroslava Jeremiáše. Manžel zpěvačky ND Marie Budíkové. Pohřben je v Písku na Lesním hřbitově (III, 10).

Vedoucí funkce v ND:

Šéf opery (sezona 1946/1947)
Šéf opery (sezona 1947/1948)
Šéf opery (sezona 1948/1949)
Šéf opery (sezona 1949/1950)
Šéf opery (sezona 1950/1951)

Je autorem titulů:

Bratři Karamazovi (Opera)
Enšpígl (Opera)
Chorální předehra (Koncert)
Chvíle slávy jsem měl (Ostatní)
Jarní ouvertura (Koncert)
Jen dál! (Ostatní)
Láska (Koncert)
Národu (Koncert)
Píseň o rodné zemi (Koncert)
První směs národních písní (Koncert)
Romance o Karlu IV. (Melodrama)
Tenť Pán velí se nebáti (Koncert)
Zborov (Koncert)
Zem (Ostatní)

Textové a hudební úpravy:

Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1928/1929 - autor libreta
Hra Svatováclavská (Státní konservatoř hudby) premiéra: sezona 1929/1930 - hudba
Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1934/1935 - autor libreta
Čech a Němec (Klub českých a německých divadelních pracovníků) premiéra: sezona 1935/1936 - hudba
Faust premiéra: sezona 1939/1940 - hudba
Janošík premiéra: sezona 1939/1940 - hudba
Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1957/1958 - autor libreta
Bratři Karamazovi (Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc) premiéra: sezona 1960/1961 - autor libreta
Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1973/1974 - autor libreta

Inscenátor:

Dalibor premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Šárka premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Eva premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1928/1929 - dirigent
Pod jabloní premiéra: sezona 1933/1934 - dirigent
První koncert z díla Bedřicha Smetany (Léta mládí 1840-1857) premiéra: sezona 1933/1934 - dirigent, dirigent
Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1934/1935 - dirigent
Bloud premiéra: sezona 1935/1936 - dirigent
Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila premiéra: sezona 1938/1939 - dirigent
Dalibor premiéra: sezona 1941/1942 - dirigent
Památce Josefa Suka - k 70. výročí skladatelova narození premiéra: sezona 1943/1944 - dirigent, dirigent, dirigent
Libuše premiéra: sezona 1944/1945 - dirigent
Boris Godunov premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Braniboři v Čechách premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Eva premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Křížová cesta premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Poupě premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Psohlavci premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Šárka premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Večer Vítězslava Nováka premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent, dirigent
Zvíkovský rarášek premiéra: sezona 1945/1946 - dirigent
Slavnostní matiné na paměť stého výročí narození básníka Hviezdoslava premiéra: sezona 1948/1949 - dirigent, dirigent
Slavnostní zasedání Ústředního výboru KSČ premiéra: sezona 1948/1949 - dirigent
Blaník premiéra: sezona 1949/1950 - dirigent

Seznam představení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Otakar Jeremiáš
Otakar Jeremiáš