loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Jiří Němeček - choreograf a šéf baletu

   

  Datum narození:

  12.04.1924

  Datum úmrtí:

  29.07.1991

  Životopis:

  Narozen v Říčanech (u Prahy). První baletní lekce dostával jako osmiletý v říčanské škole u L.Slabé a poté u B.Szynglarského. Ve studiích pokračoval v Praze u F.Bubly a J.Nikolské (1938-1942), od níž získal pevné základy klasické ruské školy. V ND vystoupil poprvé v roce 1939 jako externista. V letech 1940-1942 byl angažován v Tylově divadle v Nuslích, v sezóně 1942/1943 se stal řádným členem baletního sboru ND. V rámci totálního nasazení byl v sezóně 1943/1944 přeřazen do německého Městského divadla ve Vratislavi (Polsko). Po osvobození nastoupil opět v ND, ale již po dvou měsících odešel jako sólista posílit nově se konstituující české divadlo v Opavě, které vedl J.Škoda. V roce 1946 se zde stal vedoucím baletního souboru. V roce 1948 přijal Psotovu nabídku a přešel do Státního divadla Brno (1948-1951), kde působil jako taneční sólista a choreograf operety. V letech 1951-1957 pracoval jako šéf baletu v Plzni. 1.3.1957-1970 byl šéfem baletu ND. Ve svazku ND zůstal i po roce 1970 jako choreograf, současně navázal vedlejší pracovní poměr v Hudebním divadle Karlín (1971-1977) jako šéf baletu a choreograf. V letech 1974-1977 stál v čele baletu Státního divadla Brno a pro tuto dobu byl uvolněn z ND na neplacenou dovolenou. V roce 1977 se opět vrátil do ND jako choreograf, v této funkci setrval až do roku 1979, kdy byl znovu jmenován šéfem baletu ND. 30.9.1990 odešel do důchodu. Významná je i jeho pedagogická činnost jako externího učitele choreografie na Taneční katedře Hudební fakulty AMU, kde působil od roku 1969. V roce 1972 obdržel cenu za současnou choreografii na Mezinárodní baletní soutěži ve Varně, kde dlouho působil i jako člen jury. Manžel tanečnice ND Elvíry Němečkové, otec tanečníka ND Jiřího Němečka ml., Elvíra Němečková ml. je jeho vnučkou.

  Vedoucí funkce v ND:

  Šéf baletu (sezona 1956/1957)
  Šéf baletu (sezona 1957/1958)
  Šéf baletu (sezona 1958/1959)
  Šéf baletu (sezona 1959/1960)
  Šéf baletu (sezona 1960/1961)
  Šéf baletu (sezona 1961/1962)
  Šéf baletu (sezona 1962/1963)
  Šéf baletu (sezona 1963/1964)
  Šéf baletu (sezona 1964/1965)
  Šéf baletu (sezona 1965/1966)
  Šéf baletu (sezona 1966/1967)
  Šéf baletu (sezona 1967/1968)
  Šéf baletu (sezona 1968/1969)
  Šéf baletu (sezona 1969/1970)
  Šéf baletu (sezona 1978/1979)
  Šéf baletu (sezona 1979/1980)
  Šéf baletu (sezona 1980/1981)
  Šéf baletu (sezona 1981/1982)
  Šéf baletu (sezona 1982/1983)
  Šéf baletu (sezona 1983/1984)
  Šéf baletu (sezona 1984/1985)
  Šéf baletu (sezona 1985/1986)
  Šéf baletu (sezona 1986/1987)
  Šéf baletu (sezona 1987/1988)
  Šéf baletu (sezona 1988/1989)
  Šéf baletu (sezona 1989/1990)

  Textové a hudební úpravy:

  Náměsíčná premiéra: sezona 1962/1963 - úprava

  Inscenátor:

  Popelka premiéra: sezona 1951/1952 - choreografie
  Libuše (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - choreografie
  Romeo a Julie (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - choreografie, režie
  Labutí jezero premiéra: sezona 1954/1955 - choreografie
  Rusalka premiéra: sezona 1954/1955 - choreografie
  Jánošík (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1955/1956 - choreografie, režie
  Bratři Karamazovi premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie
  Honzovo království premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie
  Mistři pěvci norimberští premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie
  Mládí (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie, režie
  Sluha dvou pánů premiéra: sezona 1957/1958 - choreografie, režie
  Othello premiéra: sezona 1958/1959 - choreografie, režie
  Vojcek premiéra: sezona 1958/1959 - choreografie
  Mládí premiéra: sezona 1959/1960 - choreografie, režie
  Rusalka premiéra: sezona 1959/1960 - choreografie
  Svätopluk premiéra: sezona 1959/1960 - choreografie
  Kamenný kvítek premiéra: sezona 1960/1961 - choreografie, režie
  Nepokoření premiéra: sezona 1960/1961 - choreografie
  Příběh opravdového člověka premiéra: sezona 1960/1961 - choreografie
  Romeo a Julie premiéra: sezona 1961/1962 - choreografie, režie
  Slavnostní matiné na počest 80. narozenin Marie Majerové premiéra: sezona 1961/1962 - choreografie
  Tajemství premiéra: sezona 1961/1962 - choreografie
  Láska ke třem pomerančům premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie
  Marnotratný syn premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie, režie
  Náměsíčná premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie, režie
  Rapsódie v modrém premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie, režie
  Romeo, Julie a tma premiéra: sezona 1962/1963 - choreografie
  Dimitrij premiéra: sezona 1963/1964 - choreografie
  Labutí jezero premiéra: sezona 1963/1964 - choreografie, režie
  Svědomí premiéra: sezona 1963/1964 - choreografie, režie
  Pochodeň Prométheova premiéra: sezona 1964/1965 - choreografie
  Popelka premiéra: sezona 1964/1965 - choreografie
  Poslední pampeliška premiéra: sezona 1964/1965 - choreografie, režie
  Coppélia premiéra: sezona 1965/1966 - choreografie, režie
  Polovecké tance premiéra: sezona 1965/1966 - choreografie, režie
  Slovanské tance č. 9 - 16 premiéra: sezona 1965/1966 - režie
  Sylfidy premiéra: sezona 1965/1966 - režie
  Šeherezáda premiéra: sezona 1965/1966 - choreografie, režie
  Čert a Káča premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
  Červená Karkulka premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
  Žvanivý slimejš premiéra: sezona 1966/1967 - choreografie
  Medusa premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie, režie
  Meteor premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie, režie
  Othello premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie, režie
  Výlety páně Broučkovy premiéra: sezona 1967/1968 - choreografie
  Bloudění Odysseovo premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie, režie
  Hry o Marii premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie, choreografie, choreografie, choreografie
  Jakobín premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie
  Její pastorkyňa premiéra: sezona 1968/1969 - choreografie
  Z pohádky do pohádky premiéra: sezona 1968/1969 - režie
  Eugen Oněgin premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie
  Kupec benátský premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie
  Podivuhodný mandarin premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie, režie
  Signorina Gioventu premiéra: sezona 1969/1970 - choreografie, režie
  Vojna a mír premiéra: sezona 1970/1971 - choreografie
  Don Juan premiéra: sezona 1971/1972 - choreografie
  Polovecké tance premiéra: sezona 1972/1973 - choreografie
  Šeherezáda premiéra: sezona 1972/1973 - choreografie
  Rigoletto premiéra: sezona 1973/1974 - choreografie
  Matčino pole (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1977/1978 - režie, choreografie
  Mládí premiéra: sezona 1977/1978 - choreografie
  Návraty ke krásám premiéra: sezona 1978/1979 - choreografie, režie
  Čarostřelec premiéra: sezona 1979/1980 - choreografie
  Kamenný kvítek premiéra: sezona 1980/1981 - choreografie, režie
  Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra: sezona 1981/1982 - choreografie
  Čert a Káča premiéra: sezona 1982/1983 - choreografie
  Labutí jezero premiéra: sezona 1982/1983 - choreografie, režie
  Prodaná nevěsta premiéra: sezona 1982/1983 - choreografie
  Baletní koncert premiéra: sezona 1983/1984 - režie, režie, režie, režie, režie, režie
  Libuše premiéra: sezona 1983/1984 - choreografie
  Baletní matiné premiéra: sezona 1984/1985 - choreografie
  Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra: sezona 1984/1985 - choreografie
  Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra: sezona 1985/1986 - choreografie
  Falstaff premiéra: sezona 1985/1986 - choreografie
  Armida premiéra: sezona 1986/1987 - choreografie
  Baletní matiné k příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra: sezona 1986/1987 - choreografie, choreografie

  Spolupráce na inscenacích:

  Labutí jezero premiéra: sezona 1954/1955 - asistent choreografie
  Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra: sezona 1958/1959 - pohybová spolupráce
  Carmen ou La tragédie de Don José premiéra: sezona 1996/1997 - asistent režie

  Role:

  Jižní slavnost premiéra: sezona 1941/1942 - Námořník
  Ples kadetů (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1949/1950 - Kadeti
  Symfonie života (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1949/1950 - Věta první - lidská práce, Věta druhá - boj za pokrok
  Labutí jezero (Státní divadlo Brno) premiéra: sezona 1950/1951 - Lovci
  Romeo a Julie (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1952/1953 - Merkutio
  Jánošík (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra: sezona 1955/1956 - Vlček, Zbojnické tance, Tanec pastýřů a zbojníků, V VI. obraze tančí
  Sluha dvou pánů premiéra: sezona 1957/1958 - Federigo
  Othello premiéra: sezona 1958/1959 - Cassio

  Seznam představení

  Dostupná dokumentace:

  Fotogalerie:

  Jiří Němeček (civilní fotografie)<br>(foto: Jaromír Svoboda)
  Jiří Němeček (civilní fotografie)
  (foto: Jaromír Svoboda)

  Jiří Němeček (civilní fotografie); foto: ČTK
  Jiří Němeček (civilní fotografie); foto: ČTK