loading
 
 

tisknout stránku

zpět zpět

vyhledat vyhledat

  Felix Téver

   

  Datum narození:

  15.12.1852

  Datum úmrtí:

  16.06.1932

  Další používaná jména:

  Anna Lauermannová
  Mikuláš Ryvín

  Životopis:

  Narozena v Praze, zemřela v Praze. Rozená Mikschová. Pocházela z rodiny pražského lékaře, blízce spřátelené s rodinou Riegrovou. Navštěvovala nejdříve německý výchovný ústav, od 1867 pokračovala na Vyšší dívčí škole; ovládala němčinu, francouzštinu, italštinu, učila se malovat u A.Mánesové, časem však zcela převládly sklony literární. 1875 se provdala za J.Lauermanna, vnuka J.Jungmanna, diletanta ve vědách i uměních; progrese jeho psychické choroby zničila manželství i její zdraví. Na podzim 1885 odjela na léčení do Švýcarska, pak pobývala na francouzské Riviéře a v Itálii. Pseudonym, v překladu "šťastný Tiber" zvolila 1888 po návratu z Říma. Znovu se zapojila do společenského života a zahájila literární činnost. Kontakty s kulturním, politickým a vědeckým prostředím, vrozená činorodost i majetkové poměry jí umožnily zřídit proslulý salon, kde se na nedělních čajových besedách i při jiných příležitostech scházela rozmanitá společnost několika generací. Byla členkou různých společenských a literárních spolků (např. Nakladatelské družstvo Máje), aktivistkou různých podniků (prohlášení spisovatelů 1918, přípravný výbor Penklubu 1925 aj.), připomínky jejího působení se často objevují v memoárech a korespondenci jejích přátel, vrstevníků i mladších hostů. Pohřbena na Olšanských hřbitovech. Prozaička a dramatička.

  Je autorem titulů:

  Ozdravovna "Na Smíchu" (Činohra)
  Pohostinsku (Činohra)