loading
 
Zvolte typ pøedstavení:
Zvolte sezonu:

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

Svatopluk Štìpánek

 

Role:

Èeské jeslièky premiéra: sezona 1948/1949 - Pán Bùh
Hedy premiéra: sezona 1948/1949 - Tanec pirátù
Karneval premiéra: sezona 1948/1949 - Mazurku tanèí
Nikotina premiéra: sezona 1948/1949 - Opat, Kavalír
Revoluèní variace premiéra: sezona 1948/1949 - Dùstojník, Vùdce lidu
Špalíèek premiéra: sezona 1948/1949 - Otec, Švec
Coppélia premiéra: sezona 1949/1950 - Coppélius
Svatební scény premiéra: sezona 1949/1950 - Tlampaè, Otec nevìsty
Don Juan premiéra: sezona 1952/1953 - Komtur

Seznam pøedstavení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)<br>(foto: Josef Heinrich)
Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)
(foto: Josef Heinrich)

Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)<br>(foto: Josef Heinrich)
Coppélia - 19.01.1950, Svatopluk Štìpánek (Coppélius)
(foto: Josef Heinrich)