Šelma sedlák (Opera)
Národní divadlo, od 11.01.1897 do 28.03.1897 (3x)
V repr. s: Viková - Kunětická, V jařmu (č). Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Josef Otakar Veselý
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Choreografie : Augustin Berger
Role
Martin : Robert Polák
Václav : Hanuš Lašek
Jeník : Karel Veselý
Tance ve 2. jednání : Františka Borecká
Tance ve 2. jednání : Marie Pešková
Tance ve 2. jednání : Adéla Srnová
Tance ve 2. jednání : Václava Staszkowa
Tance ve 2. jednání : Anežka Valterová
Tance ve 2. jednání : Augustin Berger
Tance ve 2. jednání : baletní sbor