Sábská královna (Opera)
Národní divadlo, od 19.01.1908 do 16.11.1910 (8x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Choreografie : Achille Viscusi
Režie : Robert Polák
Role
Baal-Hanan : Emil Pollert
Velekněz : Václav Kliment
Astarot : Kamila Ungrová
Strážce chrámu : Robert Polák
Tance v I. dějství : baletní sbor
Tance ve III. dějství : Anna Korecká