Mistr Jíra (Opera)
Národní divadlo, od 30.03.1926 do 27.05.1926 (6x)
S: Stravinskij, Petruška (b). V repr. s: Blodek, V studni (o), Mascagni, Sedlák kavalír (o), Leoncavallo, Komedianti (o), Burian, Před slunce východem (o), Ravel, Z pohádek naší babičky (b).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Jaroslav Vogel
Inscenátoři
Role
Jiří Lysý : Jan Konstantin
Přemek : Miloslav Jeník
Kohoutek : Karel Hruška
Vévoda Ercole d´Este : Theodor Schütz
Neznámá : Marie Šlechtová