Předvánoční matiné I (Ostatní)
Národní divadlo, od 07.12.1986 do 22.12.1986 (2x)
Předloha
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Serenáda E dur - Antonín Dvořák
Serenáda in C - Pavel Josef Vejvanovský
Vánoční a svatoroční muzika - Adam Václav Michna z Otradovic
Režie Miloslav Smrž, výtvarník scény Miloslav Heřmánek. Inspicient Zdeněk Tichý a Jiří Nohejl. Spoluúčinkuje Pražský žesťový soubor. Premiéra dop.