Hry o Marii (Opera)
Národní divadlo, od 29.10.2009 do 22.04.2013 (20x)
Předloha
Panny moudré a panny pošetilé - Bohuslav Martinů
Mariken z Nimégue - Bohuslav Martinů
Narození Páně - Bohuslav Martinů
Sestra Paskalina - Bohuslav Martinů
Hry o Marii - Bohuslav Martinů
Popis
Vztah Bohuslava Martinů k opeře byl zpočátku velmi rezervovaný. Jeho první operní pokusy přicházejí téměř až na prahu čtyřicítky a nesou se v sarkastickém duchu a snaze modernizovat tento archaizující útvar pomocí revue, jazzu, filmu a dalších aktuálních fenoménů své doby. Na počátku 30. let však zcela zásadně obrací pozornost naopak k velmi starobylým inspiracím – barokním a klasicistním hudebním formám, lidové hudbě, ke středověkému divadlu. Všechny tyto prameny v autorsky volně stylizované podobě se pak spojují v jeho opeře Hry o Marii z roku 1934. Nejde vlastně o operu v běžném slova smyslu. Jsou to zkrátka „hry“. Martinů si vybral za náměty příběhy čtyř různých starodávných žánrů s náboženskou tématikou (biblické podobenství, divadelní mirákl, lidovou vánoční píseň a fantastickou legendu), nesledoval však ani jejich dramatickou linii, ani duchovně naučné poselství, nýbrž jejich poezii, svobodné utváření atmosféry, časoprostoru, vlastních „pravidel hry“. Použil širokou škálu výrazových prostředků – chrámový i lidový zpěv, tanec, mluvené slovo i operní arioso, primitivní zvuk jarmareční kapely i dramaticky vypjaté symfonické sekvence, davové scény i snové přeludy... To vše volně spojuje jediné téma: Maria, žena, matka, světice či jen iluze o tom všem, o někom, kdo ošetří naše rány a uvede do blaženosti či alespoň do snu o ní.
Dirigent Jiří Bělohlávek spolu s režisérem Jiřím Heřmanem tlumočí toto originální dílo Bohuslava Martinů s velkým citem a porozuměním a zároveň v sugestivním výrazovém gestu současného scénického jazyka.

Koprodukce Národního divadla a Wroclavské opery.

"Hry o Marii Bohuslava Martinů nastudoval operní soubor pražského Národního divadla s hostujícím dirigentem Jiřím Bělohlávkem jedinečným způsobem. Vzniklo pozoruhodné hudební divadlo a publikum to spolehlivě vycítilo..." - Petr Veber, HN

"Ve výsledku jsou Hry úspěchem opery Národního divadla. Dirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi se podařilo uplatnit svou autoritu, posílenou zkušenostmi své špičkové mezinárodní kariéry." - Helena Havlíková, LN


Účinkuje orchestr, sbor a balet opery Národního divadla, Pražský filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor.
Opera je nastudována v češtině a v představení jsou použity české a anglické titulky.

Foto: Diana Zehetner
Délka představení: 3 hodiny 10 minut
2009
Dovolujeme si diváky upozornit, že v inscenaci je použito stroboskopové světlo (světelné záblesky), které může u osob trpících epilepsií vyvolat zdravotní obtíže.
Inscenátoři
Dramaturgie : Ondřej Hučín
Choreografie : Jan Kodet
Hudební nastudování : Jiří Bělohlávek
Scéna : Pavel Svoboda
Sbormistr Kühnova dětského sboru : Jiří Chvála
Spolupracovali
Asistent dirigenta : David Švec
Asistent choreografie : Lucie Holánková
Asistent režie : Kristýna Černá, Beno Blachut
Hudební příprava : Lucie Pirochová, Bronislav Procházka
Hlavní inspicient : Jiří Janeček
Produkce : Anna Tesařová
Světla : Daniel Tesař
Vedoucí hudební přípravy : Jiří Pokorný
Fotogalerie
Hry o Marii - 29.10.2009, Alžběta Poláčková(Mariken), Martin Bárta(Ďábel )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009, Alžběta Poláčková(soprán)
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009, Dana Burešová(Sestra Paskalina )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009, Richard Samek(Maškaron), Jana Levicová(Matka Boží ), David Nykl(Bůh )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009, Stanislava Jirků(Archanděl Gabriel )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009, Stanislava Jirků(Kovářova dcera ), Ivan Kusnjer(Kovář )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009,celková scéna
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii - 29.10.2009,Maria Kobielska(Mariken ), Svatopluk Sem(Ďábel )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii -29.10.2009,Pavla Vykopalová(Sestra Paskalina )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009, celková scéna
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009, celková scéna
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009, celková scéna
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009, celková scéna
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,Alžběta Poláčková(Mariken), Jakub Gottwald(vzadu stojící:Vůdce hry)
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,celková scéna
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,Dana Burešová(Sestra Paskalina )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,Dana Burešová(Sestra Paskalina )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,Pavla Vykopalová(Sestra Paskalina )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,Pavla Vykopalová(Sestra Paskalina )
Foto: Hana Smejkalová
Hry o Marii-29.10.2009,S.Jirků(Archanděl Gabriel),J.Gottwald(Vůdce hry),D.Burešová(Sestra Paskalina)
Foto: Hana Smejkalová