Kouzelná země (Činohra)
Stavovské divadlo, od 14.02.2019 do 04.03.2021 (23x)
Předloha
Popis
Jevištní adaptace třetího románu Jáchyma Topola Noční práce evokuje přízračný svět české pohraniční vesnice v čase přelomové dějinné události – okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy. Bratři Ondra a Kamil jsou sem „uklizeni“ svým otcem, který má blíže neurčené tajné poslání a nemůže se o kluky starat. Ti se tak stávají jakýmsi majetkem vesnice a zároveň kanálem, jímž protéká zjitřená kolektivní paměť. Na ploše několika srpnových dnů, kterými nás Topol svým jedinečným obrazivým stylem provádí, jako bychom se ocitli v sousedství všeho podstatného, čím mohla typická česká vesnice projít – válka, odsun, kolektivizace, ale také hony na čarodějnice, pogromy, masopustní orgie. V Topolově knize se zvláštním způsobem protíná historie a bezčasí ve znepokojivém, nervy drásajícím tanci. Úkol převést tento tanec na jeviště Stavovského divadla bude výzvou pro Jana Mikuláška.

V představení jsou použity tabákové výrobky a střelné zbraně.

Přibližná délka představení: 2 hodiny, hraje se bez přestávky.

Derniéra inscenace se uskutečnila jako filmový záznam představení bez diváků v době uzavřených divadel z důvodu pandemie koronaviru. Záznam byl vysílán na platformě Vimeo.

Archivní složka sign. Č 1701a obsahuje následující materiál:
- cenový výměr programové brožury (7. 2. 2019)
- tisková zpráva
- interní obsazení umělců (19. 9. 2018, 28. 11. 2018, 2. 1. 2019)
- zápis z inscenační porady (18. 9. 2018)
- protokol z výrobní porady (30. 10. 2018)
- cedule: veřejná generální zkouška, předpremiéra, 1. premiéra, 2. premiéra, derniéra
- komplet cedulí - tematiky 1.–23. repríza
- propagační letáky k premiéře
- mediální ohlasy z tisku, časopisu ND ad.
- programová brožura
- inscenační plakát
- vizuál inscenace z kale