Otvírání studánek (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 19.03.2005 do 09.04.2006 (8x)
Hostování Dětské opery Praha. S: Váchal, Ejemovic Rézinka (o). V repr. i s jinými tituly. Nastudováno k Roku české hudby. Představení vzniklo za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
Textové a hudební úpravy
Scénář : Miloslav Bureš