Osud (Státní divadlo Brno) (Opera)
Dne 15.10.1959 v 19:00
Smetanovo divadlo
Pohostinské vystoupení opery Státního divadla Brno. Divadelní žatva. Přehlídka současné opery. S: Martinů, Veselohra na mostě (o - Divadlo Z. Nejedlého Ústí nad Labem.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Živný, skladatel: Jaroslav Ulrych (Host)
Dr. Suda: Zdeněk Soušek (Host)
Lhotský: Vlastimil Šíma (Host)
Konečný: František Roesler (Host)
Slečna Stuhlá, učitelka: Cecilie Strádalová (Host)
Paní majorová: Libuše Lesmanová (Host)
Paní radová: Berta Žáčková (Host)
Stará Slovenka: Helena Burianová (Host)
Student: Boris Čechovský (Host)
Verva: Petr Růžička (Host)
Doubek: Milena Jílková (Host), Bohumír Kurfirst (Host)
Slečna Pacovská: Věra Borská (Blechová) (Host)
Vrchní číšník: Antonín Pelc (Host)
Součková: Magda Krejčí (Host)
Kosinská: Jadwiga Wysoczanská (Host)
Hrázda: Boris Čechovský (Host)
Matka Mílina: Jarmila Palivcová (Host)
Míla: Jindra Pokorná (Host)
Spolupracovali
Pohybová spolupráce: Rudolf Karhánek
Filmová spolupráce : Zdeněk Štábla