Salome (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 22.11.1992 v 20:00
Státní opera
Orchestr a pohybový sbor Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Strauss
Inscenátoři
Role
Herodes: Udo Holdorf (Host)
Herodias: Antonie Denygrová (Vlastní)
Salome: Gail Gilmore (Host)
Jochanaan: Laslo Lukas (Host)
Páže Herodiady: Yvona Škvárová (Vlastní)
První žid: Jan Ježek (Vlastní)
Druhý žid: Dalibor Janota (Vlastní)
Třetí žid: Milan Karpíšek (Vlastní)
Čtvrtý žid: Alfréd Hampel (Host)
Pátý žid: Peter Poldauf (Vlastní)
První voják: Karel Petr (Vlastní)
Druhý voják: Tomáš Bartůněk (Vlastní)
První Nazaretský: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Druhý Nazaretský: Pavel Červinka (Vlastní)
Muž z Kappadocie: Aleš Hendrych (Vlastní)
Narraboth: Peter Svensson (Host)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Jan Štván
Asistent režie: Eva Zikmundová
Choreografická spolupráce : Zdeněk Prokeš
Hlavní inspicient: Olga Hlavsová
Nápověda: Jiřina Barochová
Fotogalerie
Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Dalibor Janota (První žid), Antonie Denygrová (Herodias), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Dalibor Janota (První žid), Udo Holdorf (Herodes), Antonie Denygrová (Herodias)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 G. Gilmore(Salome), P. Svensson(Narraboth), K. Petr(Voják), Y. Škvárová(Páže H.)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Jiřina Přívratská (Páže Herodiady)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Laslo Lukas (Jochanaan)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Laslo Lukas (Jochanaan)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Laslo Lukas (Jochanaan)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Laslo Lukas (Jochanaan)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Peter Svensson (Narraboth)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Peter Svensson (Narraboth)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes), Antonie Denygrová (Herodias)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Karel Petr (Voják), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Laslo Lukas (Jochanaan), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Pavel Červinka a Jaroslav Horáček (Nazaretští), Antonie Denygrová (Herodias)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Peter Svensson (Narraboth), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Richard Haan (Jochanaan)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Richard Haan (Jochanaan), Gail Gilmore (Salome)
Foto: Veronika Stibalová
Salome 22.11.1992 Yvona Škvárová (Páže Herodiady), Gail Gilmore (Salome), Udo Holdorf (Herodes)
Foto: Veronika Stibalová