Tannhäuser (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 30.11.1993 v 18:30
Státní opera
Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha, Pražský mužský sbor FOK (sbor poutníků)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Wagner
Inscenátoři
Dirigent: Nikša Bareza
Choreografie: Otto Šanda
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Miriam Němcová
Role
Tannhäuser: Roelof Oostwoud (Host)
Biterolf: Aleš Hendrych (Vlastní)
Alžběta: Renate Weninger (Host)
Venuše: Libuše Macháčková-Hrubá (Vlastní)
Wolfram von Eschenbach: Pavel Červinka (Vlastní)
Heinrich der Schreiber: Lubomír Havlák ml. (Host)
Reinmar von Zweter: Peter Poldauf (Vlastní)
Walther von der Vogelweide: Jan Ježek (Vlastní)
Pastýř: Jitka Svobodová (Vlastní)
Hermann, durynský lankrabě: Karel Petr (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Mladen Tarbuk
Asistent režie: Jaroslav Těšitel
Hlavní inspicient: Jiří Janeček
Nápověda: