Otello (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 22.03.1996 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje externí sbor a Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Arrigo Boito
Inscenátoři
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Role
Otello: Bruno Sebastian (Host)
Jago: Richard Haan (Host)
Desdemona: Ursula Prem (Host)
Cassio: Jan Ježek (Host)
Montano: Ladislav Mlejnek (Vlastní)
Hlasatel: František Ryšavý (Vlastní)
Emilia: Libuše Macháčková-Hrubá (Vlastní)
Lodovico: Milan Bürger (Vlastní)
Rodrigo: Lubomír Havlák ml. (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Jan Štván
Asistent režie: Eva Zikmundová, Ctibor Drmela
Asistent sbormistra: Jan Snítil
Hlavní inspicient: Olga Hlavsová
Jazykový poradce: Vladimír Vodeničarov
Nápověda: Jiřina Barochová