Tosca (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 18.06.1993 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Albert Rosen
Kostýmy: Adolf Wenig ml.
Sbormistr: Pavel Chaloupka
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Role
Kostelník: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Spoletta: Miroslav Frydlewicz (Vlastní)
Sciarrone: Peter Poldauf (Vlastní)
Žalářník: Rudolf Prázný (Vlastní)
Floria Tosca: Libuše Macháčková-Hrubá (Vlastní)
Mario Cavaradossi: Igor Jan (Host)
Baron Scarpia: Lois Manicas (Host)
Cesare Angelotti: Pavel Horáček (Vlastní)
Pastýř: Jarmila Holubová (Vlastní)