Tosca (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 16.11.1995 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Albert Rosen
Kostýmy: Adolf Wenig ml.
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Role
Kostelník: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Spoletta: Dalibor Janota (Vlastní)
Sciarrone: Peter Poldauf (Vlastní)
Žalářník: František Ryšavý (Vlastní)
Floria Tosca: Tamara Kucenko (Host)
Mario Cavaradossi: Igor Jan (Host)
Baron Scarpia: Pavel Kamas (Host)
Cesare Angelotti: Aleš Hendrych (Host)
Pastýř: Simona Šaturová (Vlastní)