Sicilské nešpory (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 08.09.2006 v 19:00
Státní opera
Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Richard Hein
Dramaturgie: